Toimitusehdot ja informointiasiakirja

Omistaja, myyjä ja varaustenhallinta

Elämyksen Taika

Vanha Soukkiontie 514

04680 Hirvihaara

+358 50 541 9775

Y-tunnus 2094087-6

www.elamyksentaika.fi

julia.loukia@elamyksentaika.fi

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Elämyksen Taian verkkokauppa-, internet- ja käteispalveluissa.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin sekä palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "tilaus".

Tilaaminen

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu tuotteiden, varauskohteen/-kohteiden ja palvelun kuvaukseen sekä ohjeistuksiin että varaukseen/tilaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä tilaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa tilauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Tilausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Elämyksen Taika ei vastaa epäonnistuneesta tilauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Elämyksen Taikaan tilanteen korjaamiseksi. Elämyksen Taika ei anna takuuta siitä, että tilauskohde tai -aika on tässä tilanteessa yhä vapaa. Mikäli tilauskohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista tilauskohdetta.

Peruutusehdot:

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Elämyksen Taika on saanut kirjallisesti tiedon tilauksen peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa tilauksensa tai jättää tulematta tapahtumaan
  • Mikäli tilaus perutaan aiemmin kuin 21 vrk varauksen alkamisesta, pyrimme löytämään uuden ajan.
  • Mikäli tilaus perutaan vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, pyrimme löytämään uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme järjestelykuluina kuluina 10 euroa/henkilö.
  • Mikäli tilauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% tilauksen varaushinnasta.
  • Mikäli tilauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko varaushinta.
  • Poikkeuksena Jokamiesretket, jonka peruutusaika 7 vkr. Mikäli asiakkaalla on esittää koronakaranteenitodistus, voi retken perua 1vkr ennen tapahtumaa ja silloin voidaan siirtää tapahtuma kerran veloituksetta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Elämyksen Taika irtisanoa tilaussopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä tilauksen tai palvelun varanneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta tilaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Vuokrakalustoa ja välineitä koskevat eritysehdot

 • Asiakkaan tulee tutustua kaluston ja välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
 • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokra-ajan päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralle ottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralle antajalle, mikäli palautus viivästyy. Elämyksen Taialla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista Elämyksen Taialle välittömästi.
 • Elämyksen Taika vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Elämyksen Taika ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Elämyksen Taika ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Elämyksen Taialle vahingon, jonka hän on aiheuttanut. Varaaja on vastuussa myös muista tilauskohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Elämyksen Taika ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomasta säänvaihtelusta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan tai tilaustapahtuman päättymisestä kirjallisesti.
 • Elämyksen Taika pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Elämyksen Taika eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.
 • Verkkokauppa

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Toimitusaika ja - tavat

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan.

Maksuehdot

 • Elämyksen Taika soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Elämyksen Taika ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora PayForm. Bambora PayForm välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Bambora PayForm, y-tunnus: 2486559-4
  Laserkatu 6
  53850 Lappeenranta
  Puhelin: 029 300 5050
  Sähkösposti: 
  asiakaspalvelu@maksukaista.fi
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Elämyksen Taika ei käsittele tilausta.
 • Maksaminen laskulla (Yrityksille ja yhteisöille). Laskusta täytyy aina sopia erikseen etukäteen. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia (10 %, 14% tai 24 %)
 • Hinnat ilmoitetaan euroissa (€), mikäli toisin ei mainita
 • Sovellamme tuotteissa ja palvelukohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja voivat vaihdella kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Pidätämme oikeuden peruuttaa kauppa tai tehdä hintamuutoksia, mikäli tilattu tuote tai sen hinta ei vastaa todellista markkinahintaa johtuen esimerkiksi verkkokaupan teknisestä virheestä tai inhimillisestä virheestä
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Pvm 5.11.2020